Regulamin ‚Konkurs Walentynkowy’

1. Biorąc udział w konkursie organizowanym przez TS3 Otavi.pl akceptujesz regulamin i zobowiązujesz się do przestrzegania go.

2. Konkurs trwa od 09.02.2019r. do 14.02.2019r. do godziny 24:00

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17.02.2019r. najpóźniej do godziny 22:00 na facebooku Otavi.pl

4. Każda praca będzie oceniana przez jury w skali od 1 do 10.

5. Prace, które nie będą skierowane do żadnego z administratorów TS3 Otavi.pl nie będą brane pod uwagę jury.

6. Team TS3 Otavi.pl zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy zawierających nieodpowiednie treści, przede wszystkim naruszające ogólny regulamin TS3 Otavi.pl

7. Team TS3 Otavi.pl zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, jeśli liczba uczestników nie przekroczy pięciu.

8. Zwycięzca konkursu ma obowiązek zgłosić się po nagrodę w wiadomości prywatnej na facebooku Otavi.pl w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników.

Leave a comment